Advent Harmadik Vasárnapja

TELJES ÖRÖM

Amikor várakozunk reménykedünk is. A reményhez hit kell.

Mindenki bízik, hisz valamit, de az Istent kereső ember találja meg akiben hihet, bízhat!


Csodákat élünk át, megoldhatatlan helyzetek vesznek fordulatot, napi megtapasztalások erősítik hitünket saját és egymás életében ma is.  A Benne bízók örvendező emberek, de több ez, mint jókedv vagy hangulat. „ azért örül az én szívem és örvendezik az én lelkem…” (Zsolt. 16, 9)
Advent (jelentése: eljövetel) idején a 3. gyertya az örömöt jelképezi, de vajon van-e, lesz-e örömünk? Az öröm nem csak emberi érzelem, hanem Istentől származó ajándék  és a Szent Szellem egyik gyümölcse (Gal. 5, 22). A Biblia 221 helyen szól az örömről.

Hitéletünkben, földi érzelmeinkben egyaránt az öröm valaminek a következménye, megléte, beteljesedése, egyfajta megelégedettség. Mind a kettő öröm forrása Isten lényéhez
kapcsolódik.

 

1,  Advent, az első eljövetel, éppen az egyik örömünk. Énekeljük: „ Öröm, öröm ó drága kedves
hír, melyet hirdettek angyalok…”
„ mert íme nagy örömet hirdetek néktek, amely az egész nép öröme lesz” (Luk. 2, 10), öröm, „ mert az ige testté lett,
közöttünk lakott és láttuk az Ő dicsőségét” (Ján. 1, 14) A Megváltó eljövetelének próféciái teljesedtek be.

2,  Másik örömünk a megváltás öröme, ami mindenkié, aki kéri és elfogadja, kibontja és birtokolja ezt az Istentől kapott ajándékot. 
„ hadd menjek be Isten oltárához, vigasságos örömömnek Istenéhez…” (Zsolt. 43, 4) Örömmel merítsetek vizet
a szabadító kútfőből!

3, A tanítványság örömében „ szárnyra kelhetünk mint a
sas,” egymás örömében osztozik lelkünk 
„Azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával.” (Zsolt. 45, 8)

4, Most, az advent adventjének idejében vagyunk, újabb eljövetelt várunk: „ az Ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek” (1Péter 4, 13, 68. Zsolt)

 

Adjon Isten mindannyiunknak TELJES ÖRÖMÖT, tartsa életünket folyamatosan adventben:

    
HITBEN,  REMÉNYBEN, ÖRÖMBEN, SZERETETBEN!

 

Legyen örömünk teljes Istenben!