Advent Második Vasárnapja

Biztos szeretet

A bizonytalanság jelenti az egyik legnagyobb kihívást a várakozásban. A mindennapokban lehet ez a várva várt dolog egy gyermek születése, egy vizsgálat eredménye, egy nyaralás vagy családi összejövetel, egy online megrendelt termék, vagy lelki téren egy szerettünk megtérése, Istenhez fordulása, amiért oly régóta imádkozunk.

Amíg mindezek nem teljesednek be, emberként annyira hajlamosak vagyunk előre kitalálni olyan lehetséges kimeneteleket, amik még meg sem történtek, sőt talán semmi sem utal arra, hogy valaha bekövetkeznének.

Pedig a Biblia figyelmeztet minket, hogy ne a magunk eszére támaszkodjunk, hanem az Úrban bízzunk (Péld. 3:5). Isten szeretné, ha nem félelem járná át a szívünket a bizonytalan várakozás idején, hanem az Ő szeretete (I. Jn. 4:18).
Sokszor nehéz elhinni, hogy Isten jobban tudja és szeretetéből, jóakaratából nem ad meg valamit, vagy nem akkor, amikor szeretnénk.

Gyakran hisszük azt, hogy szükségünk van valamire, ám ha Isten valami miatt nem adja meg a kérésünket, akkor emlékeznünk kell, hogy ez is az Ő szeretetéből fakad. Tud, lát olyat, amit mi nem, és ezért jobb nekünk nem megkapni valamit, amíg nem jön el az ideje (Ézsaiás 55:8-9).

Ó, bár hadd tudnánk teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből hinni, hogy Isten szeret minket, jobban, mint mi azt fel tudnánk fogni!

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” (Róma. 8:38-39).

Várakozzunk azzal a nyugalommal, hogy a bizonytalanság ellenére Isten szeretete biztos, és legyen bárhogy, Vele biztonságban vagyunk!

Vida Ágnes írása