Fogadalmak 3

Folytatjuk sorozatunkat, melyben Jonathan Edwards fogadalmait tesszük közzé. Íme a következő 10:

21. Elhatároztam: Soha semmi olyat nem teszek, amit ha látnék egy másik embert tenni, úgy vélném, hogy jogos okom lenne megvetni őt, vagy bármilyen módon rosszabbul gondolkodni róla.

22. Elhatároztam: Arra törekszem, hogy az eljövendő világban annyi boldogságot szerezzek magamnak, amennyit csak tudok. Ennek elérése érdekében minden erőmet, hatalmamat, lendületemet és vehemenciámat – akár fizikai erőt is -, amire csak képes vagyok, vagy amire csak rávehetem magam, minden elképzelhető módon felhasználom.

23. Elhatároztam: Gyakran teszek valamilyen szándékos – a megszokottól eltérő – cselekedetet Isten dicsőségére. Ezután visszavezetem szándékomat, és megpróbálom felismerni valódi és legmélyebb indítékomat: Mire vágytam belőle valójában? Ha úgy találom, hogy legigazibb indítékom nem Isten dicsőségére irányult, akkor azt a 4. elhatározás megszegésének tekintem.

24. Elhatároztam: Valahányszor bármilyen feltűnően rossz cselekedetet teszek, addig fogom visszavezetni, amíg el nem jutok az eredeti okhoz; és akkor gondosan törekszem arra, hogy 1) ne tegyem többé és 2) minden erőmmel harcoljak és imádkozzak az eredeti indíttatás forrása ellen.

25. Elhatároztam: Alaposan és állandóan megvizsgálom, hogy mi az az egy dolog bennem, ami miatt a legkisebb mértékben is kételkedem Isten szeretetében; és aztán minden erőmet ez ellen irányítom.

26. Elhatároztam: Elűzök mindent, amit találok, ami csökkenti Isten szeretetében és kegyelmében való bizonyosságomat.

27. Elhatároztam: Soha ne hagyjak abba, vagy hanyagoljak el szándékosan semmit, kivéve, ha ez Isten dicsőségét szolgálja. Megjegyzés magamnak: gyakran megvizsgálni mindent, amit abbahagytam.

28. Elhatároztam: Olyan állhatatosan, folyamatosan és gyakran tanulmányozni a Szentírást, hogy bizonyíthatóvá – sőt nyilvánvalóvá – váljon önmagam számára, hogy ismereteim bővültek.

29. Elhatároztam: Soha ne tekintsek valamit imának, és ne engedjek át imának olyan kérést, amelynek megfogalmazásakor nem remélhetem ténylegesen, hogy Isten meghallgatja; és ne tekintsek bűnvallásnak semmit, amiről nem remélhetem, hogy Isten elfogadja.

30. Elhatároztam: Minden héten minden erőmmel azon leszek, hogy magasabb lelki helyre kerüljek, és a kegyelem nagyobb megtapasztalására, mint az előző héten voltam.

Jövő héten folytatjuk a következő 10 elhatározással.