Úrvacsora, Anyák napja, Testvéri óra

Május első vasárnapjára különösen imádkozó és hálás szívvel készüljünk, mivel a gyülekezetünkben három jelentős esemény is lesz.

Az istentiszteleti alkalom során úrvacsora lesz. Igét hirdet Macher Tivadar, ügyintéző lelkipásztor.

Anyák napja alkalmából köszöntjük az édesanyákat. Az e sorokat olvasó édesanyákat ezzel a kedves anyák napi verssel köszöntjük sok szeretettel!

Dsida Jenő – Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
– itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 

Az alkalom végén testvéri óra lesz a gyülekezet tagjai számára.