Fogadalmak 4

Ezen a héten is folytatjuk Jonathan Edwards elhatározásainak közzétételét. Íme a következő 10:

31. Elhatároztam: Soha senkiről ne mondjak semmi rosszat, hacsak nem az tökéletesen összhangban van a keresztény becsülettel és az emberek iránti szeretettel; és kivéve, ha ez összhangban van a legnagyobb alázatosság érzésével és saját hibáim és hiányosságaim tudatával. Akkor, amikor bármi rosszat mondtam bárki ellen, szavaimat az Aranyszabály (a szerk: Mt 7, 12) legszigorúbb próbája alapján fogom megvizsgálni.

32. Elhatároztam: Szigorúan és határozottan hűséges leszek mindahhoz, amit Isten rám bíz. Remélem, hogy a Példabeszédek 20.6-ban található mondás: „Ki találhat megbízható embert?”, még csak részben sem fog rám igaznak bizonyulni.

33. Elhatároztam: Mindig mindent megteszek a béke megteremtése, fenntartása, megteremtése és megőrzése érdekében, amikor csak lehet, de anélkül, hogy a béke értékét olyan mértékben túlhangsúlyoznám, hogy az más tekintetben hátrányára válna.

34.Elhatároztam: Amikor történeteket mesélek, soha ne mondjak mást, mint a tiszta és egyszerű igazságot.

35. Elhatároztam: Amikor akár csak emgkérdőjeleződik bennem, hogy teljesítettem-e a kötelességemet, olyannyira, hogy a békém és nyugalmam megzavarodik, megállok és megvizsgálom magam, amíg az aggodalmam meg nem oldódik.

36. Elhatároztam: Soha nem beszélek rosszat senkiről, kivéve, ha valami különlegesen jó okkal teszem.

37. Elhatároztam: Minden este, lefekvéskor utánajárok, hol voltam esetleg hanyag, milyen bűnt követtem el, és hogyan tagadtam meg magam. Ugyanezt fogom tenni minden hét, hónap és év végén is.

38. Elhatároztam: Soha ne beszéljek semmi olyat, ami nevetséges, triviális vagy más módon nem helyénvaló az Úr napján vagy szombat este.

39. Elhatároztam: Soha ne tegyek semmit, aminek a törvényessége megkérdőjelezhető, utána pedig elhatározom, hogy átgondolom és megvizsgálom, hogy amit éppen tettem, az valóban törvényes-e, és/vagy hogy amitől tartózkodtam, az valóban megengedett lett volna.

40. Elhatároztam: Minden este, mielőtt lefekszem, megvizsgálom, hogy a lehető legjobban cselekedtem-e az evés és ivás tekintetében.

 

Jövő héten folytatjuk a következő 10 elhatározással.