Fogadalmak 5

Ismét újabb 10 Jonathan Edwards fogadalommal jelentkezünk:

41. Elhatároztam: Minden nap, hét, hónap és év végén megkérdezem magamtól, hogy hol tehettem volna valamiben jobban.

42. Elhatároztam: Gyakran megújítom Istennek való elkötelezettségemet, amelyet először a keresztségemkor tettem, és amelyet ünnepélyesen megújítottam, amikor felvettek az egyház közösségébe; és amelyet most ünnepélyesen újra megteszek ezen a napon: [DÁTUM].

43. Elhatároztam: A mai naptól kezdve halálom napjáig soha nem cselekszem úgy, mintha bármilyen módon a sajátom lennék, hanem teljesen és maradéktalanul Istenhez tartozom, és ezután e valóságnak megfelelően fogok élni.

44. Elhatároztam: Hogy az evangéliumon kívül semmi másnak nem lesz semmiféle befolyása egyetlen cselekedetemre sem; és hogy egyetlen cselekedetem sem lesz, még a legcsekélyebb körülményben sem, más, mint amit az evangélium kijelent, követel és feltételez.

45. Elhatározva: Soha semmiféle örömöt vagy bánatot, örömöt vagy szomorúságot, egyáltalán semmiféle vonzalmat, sem a vonzalom semmilyen fokát, sem semmilyen körülményt nem engedek meg, csak azt, ami az evangéliumot előmozdítja.

46. Elhatároztam: Soha nem engedem meg a legkisebb mértékben sem az apám vagy anyám miatti aggodalmat vagy nyugtalanságot. Elhatároztam, hogy soha nem engedem, hogy a bennük való csalódás vagy a velük kapcsolatos csalódások hatása a legcsekélyebb mértékben is megváltoztassa azt, amit nekik vagy róluk mondok, vagy bármilyen tevékenységet, amellyel rájuk reagálok. Legyek óvatos ebben, nemcsak a szüleimmel kapcsolatban, hanem a családunk bármely tagjával kapcsolatban is.

47. Elhatároztam: Mindent megteszek, hogy megtagadjam mindazt, ami nem felel meg leginkább egy jó, és általánosan kedves és jóindulatú, csendes, békés, elégedett, könnyed, együttérző, nagylelkű, alázatos, szelíd, szerény, engedékeny, szolgálatkész, szorgalmas és dolgos, jótékony, egyenletes, türelmes, mértékletes, megbocsátó, őszinte természetnek; és mindenkor azt teszem, amire egy ilyen természet vezetne engem. Minden héten szigorúan vizsgáljam meg, hogy ezt megtettem-e. Szombat reggel. 1723. május 5.

48. Elhatároztam: A legnagyobb kedvességgel és szorgalommal, valamint a legszigorúbb vizsgálódással állandóan vizsgáljam lelkem állapotát, hogy tudjam, hogy valóban érdekel-e Krisztus, vagy sem, minden adott időben. Teszem ezt azért, hogy amikor halálomban végemre érek, ne mulasszam el megbánni semmit, amit találtam.

49. Elhatároztam: Soha nem leszek hanyag, ha módom van rá

50. Elhatároztam: Úgy fogok cselekedni, ahogyan azt hiszem, hogy a legjobbnak és legbölcsebbnek fogom megítélni, amikor a jövő világába – a mennyországba – érkezem.

Jövő héten folytatjuk a következő 10 elhatározással.