Fogadalmak 6

Ez az utolsó előtti hét, a mikor Jonathan Edwards fogadalmaival foglalkozunk. Íme a közvetkező 10:

51. Elhatároztam: Hogy minden tekintetben úgy fogok cselekedni, ahogyan azt hiszem, azt kívánnám, hogy bárcsak cselekedtem volna, ha végül valamilyen okból elkárhoznék.

52. Gyakran hallom, hogy idős korban emberek azt mondják, hogyan élnének, ha újra élhetnék az életüket, így… Elhatározom: Hogy úgy fogok élni, ahogyan elképzelem, hogy bárcsak úgy tettem volna, feltéve, hogy öregkoromig élek.

53. Elhatároztam: Hogy minden alkalmat megragadok, amikor a legjobb és legboldogabb lelkiállapotban vagyok, hogy lelkemet az Úr Jézus Krisztusra vessem és benne bízzam, hogy rábízzam magam, és teljesen neki szenteljem magam; hogy ebből biztos lehetek örök biztonságomban, tudván, hogy bizalmam Megváltómban van.

54. Elhatároztam: Valahányszor hallok valamit beszélgetés közben bármely személytől, ha úgy gondolom, hogy amit arról a személyről mondanak, az bennem dicséretes lenne, igyekszem azt a példát követni.

55. Elhatároztam: Igyekszem minden erőmmel azon lenni, hogy úgy cselekedjem, ahogyan azt el tudom képzelni, hogy cselekednék, ha már láttam volna a mennyország minden boldogságát, valamint a pokol gyötrelmeit.

56. Elhatároztam: Soha nem adom fel, de még csak nem is lazítok a saját romlottságommal folytatott harcomban, függetlenül attól, hogy mennyire vagyok sikeres vagy sikertelen.

57. Elhatároztam: Ha szerencsétlenségektől és csapásoktól félek, megvizsgálom, hogy megtettem-e mindent, amit elvárnak tőlem, és elhatározom, hogy mindent megteszek, amire képes vagyok. Ha egyszer megtettem mindent, amit Isten megkövetel tőlem, elfogadom, bármi is jöjjön az utamba, és elfogadom, hogy az úgy van, ahogyan Isten Gondviselése elrendelte. Amennyire csak lehet, nem fogok mással foglalkozni, mint a saját kötelességemmel és a saját bűnömmel.

58. Elhatároztam: Nemcsak az ellenszenv, a bosszankodás és a harag levegőjétől tartózkodom a beszélgetésekben, hanem a szeretet, a vidámság és a kegyesség levegőjét is tanúsítom.

59. Elhatároztam: Amikor a rosszindulat, rosszkedv és/vagy harag érzései a leginkább tudatosulnak bennem, akkor a leginkább arra fogok törekedni, hogy jóindulatúan érezzem és viselkedjek. Ilyenkor tudom, hogy úgy érezhetem, hogy a jó természet mutatása bizonyos szempontból a saját közvetlen hátrányomra válhat, de ennek ellenére kegyesen fogok cselekedni, felismerve, hogy máskor (vagyis amikor nem érzem magam annyira bosszúsnak) meggondolatlanság lenne másképp cselekedni.

60. Elhatároztam: Valahányszor az érzéseim a legkevésbé sem tűnnek rendben lévőnek, amikor a legkisebb nyugtalanságnak is tudatában vagyok a saját szívemben és/vagy lelkemben, vagy a legkisebb szabálytalanságnak a viselkedésemben, azonnal a legszigorúbb vizsgálatnak vetem alá magam. (pl. Zsoltárok 42.11)

Jövő héten folytatjuk a következő 10 elhatározással.