Újraterevezés

Sokan az új év küszöbén elhatározzák, hogy megváltoztatják az életmódjukat és az alakjukat. A konditermek megtelnek motivált emberekkel, akik testüket formálják és erősítik. Az egészséges életmódra való törekvés szép dolog, de keresztényként ennél fontosabb, hogy a lelkünkre gondot fordítsunk.

A Biblia több helyen is hangsúlyozza a lelki erősödés, a hitben való elmélyülés fontosságát. Az 2Korinthus 4:16 azt írja: „Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra.” Az év eleji újratervezés ideális alkalom arra, hogy a lelkünkre is figyelmet fordítsunk, és eldöntsük, hogy Krisztus szerinti életmódra váltunk.

Íme 6 dolog, amire érdemes odafigyelni lelkünk eddzése kapcsán:

 1. Imádság: Csak úgy lehet szoros kapcsolatunk valakivel, ha beszélünk vele. Szóljunk a mi Urunkhoz, Aki szintén vágyik a velünk való beszélgetésre!

  „Szüntelenül imádkozzatok!” – 1 Tesszalonika 5:17

 2. Bibliaolvasás és tanulmányozás: Istent nem lehet kiismerni, de lehet Őt egyre mélyebben megismerni. Erre a legmegbízhatóbb forrás az Ő szava, a Biblia.

  Igevers: „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.” – Józsué 1, 8

 3. Közösség: A kereszténységben nincsenek magányos farkasok, a hitet csak más keresztényekkel együtt lehet megélni. Ők nem tökéletesek ugyan, de sokszor pont ez az, ami segít növekedni a hitben.

  Igevers: „Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” – Zsidók 10:24-25

 4. Szolgálat és adakozás: A hit nem csak arról szól, hogy én mit kaphatok, hanem sokkal inkább arról, hogy hogyan tehetem mások életét jobbá.

  Igevers: „Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”” – Apostolok Cselekedetei 20:35

 5. Kitartás: Sokszor körülményeink miatt a hit útján járni önmagában is nehéz, így a különböző megpróbáltatások idején a hitben megmaradás is erősítőleg hat.

  Igevers: „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR mindenütt, amerre csak jársz.” – Józsue 1:9

 6. Hálás szív: A körülményektől függetlenül tudnunk kell mindig hálásnak lenni, mert Isten előtt nincs rejtve semmi. Lehet célokért imádkozni, de a hálátlanság Isten iránti elégedetlenség.

  Igevers: „Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!” – Zsoltárok 100:4

Bízzunk abban, hogy az év eleji újratervezés nem csak a külsőnket, hanem a lelkünket is gazdagabbá teszi, és segít abban, hogy minden napunk egyre inkább kiteljesedjen a Krisztusban!

Áldott új évet kívánunk mindenkinek!